Motto: Co je KORUPCE viz. Wikipedie https://cs.wikipedia.org/wiki/Korupce

Korupce (latinsky corrumpere = kazit, nalomit, oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití postavení nebo funkce v politice, veřejné správě a hospodářství k osobnímu prospěchu.

Korupce může být jak drobná nebo velká, organizovaná nebo neorganizovaná. Projevuje se podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním, neoprávněnými příjmy či výhodami a jejich vyžadováním, udělováním přízně nebo protežováním.

 

Moje odyssea s továrnou

Někdy v roce  1995-1996 jsem se začal zabývat myšlenkou, že by stará, zdevastovaná továrna na Podolci zasloužila pozornost, jako historický objekt, že je jí zkrátka škoda, aby se úplně rozpadla a nezbylo z ní vůbec nic. Vždyť je to úžasný objekt průmyslové historie, kterých nemá ani „průmyslové„ město jako je Mladá Boleslav nazbyt, vlastně vůbec žádné! Vše se zbouralo nebo „zmodernizovalo“. Nikdo z vedoucích činitelů města se tohoto objektu „nezastal“. Dokonce jako hlavní důvod ke zrušení tohoto areálu byla uváděna potřeba parkoviště pro HK Ml. Boleslav. Hlavními protagonisty  zbourání továrny byli bývalý hokejista Adolf Beznoska a primátor Raduan Nwelati. Z pochopitelných důvodů chtěli továrnu zbourat a vzhledem k požadavkům hokejového stadionu vystavět multifunkční budovu a parking a utratit hodně peněz, jak je v českém korupčním prostředí zvykem.

Snad jen Ing. Arch. Vladimír Kučera vzhledem ke svému odbornému vzdělání a kladnému vztahu k památkovým a unikátním stavbám, byl nápomocen k záchraně továrny.

Tedy jsem zažádal o odkoupení továrny z majetku města. Po mnoha schůzkách a intervencích jsem nakonec získal továrnu do pronájmu a smlouvu budoucí na odkoupení.

Už tenkrát mě mělo napadnout, že podmíněný prodej byl vlastně koncipován na budoucí možnost mě továrnu bez náhrady odebrat! Strávil jsem rekonstrukcí tohoto areálu nejméně 10 let. A investoval, včetně nájmů pro magistrát Ml. Boleslav, asi 25 milionů Kč. Ano, továrnu jsem zachránil, opravil, citlivě zrestauroval. Počin, který by mě za normálních okolností mohl naplnit dobrým pocitem ze záslužného činu. Také jsem uvedl do provozu umělecké kovářské dílny a pizzerii-část rozsáhlé ITALSKÉ RESTAURACE.

V roce 2010 mělo dojít ke konečnému odprodeji, kdy výše zmíněný pan Beznoska a Nwelati ( Primátor města Mladá Boleslav) a dva korupční podvodníci Lopata a Hrách na mě společně vymysleli podvod a o továrnu mě připravili.

Vzhledem k tomu, že v současné době je tato kauza zažalována u několika nezávislých soudů a jak je obecně známo, soudy trvají nepřiměřeně dlouho, budu informovat o celém dění postupně, včetně dokladů a fotodokumentace a budeme doufat, že korupce a podvody nemohou v dnešní době zvítězit nad jednoduchou a upřímnou snahou zachránit historické budovy, aniž by tato akce mohla přinést reálnou finanční amortizaci.

Smyslem této internetové stránky je poukázat na to, čeho se může dočkat občan, který v dobrém úmyslu zachránit trochu historie pro občany Mladé Boleslavi, bojuje proti korupčnímu systému v Mladé Boleslavi, který se neštítí použít z pozice „vyšší moci“ ani policii ČR ani stavební úřad Mladá Boleslav, ani památkový úřad ani korupční podvodníky z Prahy a nakonec zneužije justiční aparát, kde díky protekcím a zainteresovanosti soudkyně Kolářové na tomto objektu, včetně soudkyně odvolacího soudu paní Hráchové, čirou náhodou manželkou hlavního aktéra- zloděje a podvodníka Pavla Hrácha. Zkrátka výrazné střety zájmů nikoho nezajímají.

Věřím, že se podaří po osmi letech vše napravit a že akce protistrany nebudou  dále porušovat zákony a že nebudou pokračovat v korupčních činnostech.

No uvidíme.

Zbourání továrny se mě společně s Památkovým ústavem podařilo zastavit! A to je hlavní.

Každopádně veškeré dění bude zaznamenáváno na těchto stránkách.

Skutečný zachránce a podvedený majitel této unikátní památky na Podolci v Mladé Boleslavi.

Zdeněk Říha